Reklamace

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran se ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkty při převzetí nemá vady, zejména že má vlastnosti, které si strany ujednali, resp. jsou deklarovány v nabídce uvedené na www.gurmanservis.cz., že se hodí k účelu, který je popisován, odpovídá množství, míře, hmotnosti a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Projeví-li se vada v průběhu doby, která je uvedena na www.gurmanservis.cz nebo na dodacím dokladu, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytla.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na . Uplatnění reklamace je možné akceptovat v případě, že kupující dodržel podmínky pro uchování produktu.Prodej - podmínky

 1. Identifikační údaje - kdo provozuje webové stránky s e-shopem - www.gurmanservis.cz
 2. Předmět dodání =>>
 3. Objednávání a specifikace objednávek  =>>
 4. Způsoby dopravy =>>
 5. Cena za dopravu =>>
 6. Dodací lhůty =>>
 7. Platební nástroje =>>
 8. Platební podmínky =>>
 9. Reklamace =>>
 10. Storno objednávek =>>
 11. Záruka a podmínky záruky =>>
 12. EET =>>