OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávka se uskutečňuje prostřednictvím webové stránky www.gurmanservis.cz na podstránkách produktů.

Průběh objednávání

Varianta A - jednoduchá objednávka, není nutné zpřesnění množství, dopravy.
 1. Kontrola realizovatelnosti objednávky ze strany dodavatele
 2. Potvrzení objednávky a její splnitelnosti.  
 3. Vydání a zaslání dokladu pro zaplacení zálohy zákazníkem
  • tím jsou informace uvedené na dokladu potvrzující přijetí objednávky

Varianta B - objednávka vyžadující zpřesnění a dohodu s kupujícím při úpravě jejího obsahu

 1. Kontrola realizovatelnosti objednávky ze strany dodavatele, zjištění odlišností od možností realizace.  
 2. Projednání obsahu objednávky a návrh změn objednávky s potenciálním odběratelem  a schválení změn ev. odstoupení od objednávky
 3. Potvrzení objednávky, vydání a zaslání potvrzení o splnitelnosti objednávky se změnami jejího obsahu.
 4. Vydání a zaslání dokladu pro zaplacení zálohy zákazníkem
  • tím jsou informace uvedené na dokladu potvrzující přijetí objednávky


 1. Podmínkou pro naplnění elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři, její následné odeslání elektronickou cestou a potvrzení objednávky prodávajícím rovněž elektronickou cestou na e-mail kupujícího, který kupující uvedl v objednávkovém formuláři.
 2. Kupní smlouva je uzavřena po té, co jsou splněny výše uvedené podmínky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně odebrané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající na skladě. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží nebo jiný termín dodání
 4. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí a udání důvodu do doby, kdy produkt nebyl vyroben a připraven k distribuci.


Obchodní podmínky 
 1. Identifikační údaje - kdo provozuje webové stránky s e-shopem - www.gurmanservis.cz
 2. Předmět dodání =>>
 3. Objednávání a specifikace objednávek  =>>
 4. Způsoby dopravy =>>
 5. Cena za dopravu =>>
 6. Dodací lhůty =>>
 7. Platební nástroje =>>
 8. Platební podmínky =>>
 9. Reklamace =>>
 10. Storno objednávek =>>
 11. Záruka a podmínky záruky =>>
 12. EET =>>