Pořádání zabijačkových hodů - obchodní (dodací) podmínky

Oslovujeme prodejce produktů vztahující se k zabijačkovým hodům.

Týká se prodejců (restaurací, prodejen z Plzně a okolí).

Poskytneme Vám dobré podmínky při dodání produktů pro konání zabijačkových hodů.

Tyto podmínky spočívají především v:

Dotazy na 725 306 191

Mám Vás kontaktovat? Projevte zájem zde=>>