Dodací a platební podmínky firmy Gurmánský servis s.r.o.

Dodací a platební podmínky firmy Gurmánský servis s.r.o.
Dodavatel:
Gurmánský servis s.r.o.
IČO: 064 25 194
DIČ: CZ06425194
Číslo účtu:
● 2401303415/2010
● IBAN CZ4120100000002401303415
● SWUFT/BIC: FIOBZCPPXXX
Korespondenční adresa:
Smilova 431, Zelené Předměstí,
53002 Pardubice


I.
Seznam zboží a služeb na webu GURMAN SERVIS (www.gurmanservis.cz)

je katalogem dodávaného zboží a služeb.


II.
Zvláštnosti objednávání a dodání zboží a služeb na webu
www.gurmanservis.cz:


● dodací a platební podmínky se mohou lišit v závislosti na konkrétních produktech
● objednávky mohou být zpřesňováné na základě požadavků zákazníka a konkrétních možností dodání
zboží a služeb
● dodavatel zboží a služeb nezaručuje okamžitou dostupnost zboží a služeb v sortimentu (sezónnost) a
přesnost dodání v množství (například při dodání masa na váhu)
● s ohledem na specifiku zboží se výsledná objednávka může lišit od prvotní objednávky
● VEŠKERÉ ÚPRAVY OBJEDNÁVKY JSOU PROJEDNÁVÁNY S POPTÁVAJÍCÍM A UPRAVOVÁNY NA
ZÁKLADĚ JEHO SOUHLASU
● Objednávka se uskutečňuje prostřednictvím webové stránky www.gurmanservis.cz na podstránkách
produktů.
● U každého produktu je uvedena lokalita dostupnosti produktu.

III.
Průběh objednávání

Varianta A - jednoduchá objednávka, není nutné zpřesnění množství,
dopravy.
Objednávka vzniká na základě jednoznačně definovatelného druhu a množství produktu.
Na rozdíl od produktů jako je maso (selata, vepřové kýty a pod., kde nelze přesně dodat podle požadavku a je
nutné jej dopřesnit.
Objednávka je přijata a systémem eshopu potvrzena, zákazník je vyzván k úhradě ceny objednaného zboží,
služeb ev. obalů, dopravy.
Varianta B - objednávka vyžadující zpřesnění a dohodu s kupujícím při
úpravě jejího obsahu
Týká se objednávek jako je maso (selata, vepřové kýty a pod., kde nelze přesně dodat podle požadavku a je
nutné jej dopřesnit.
Objednávka je přijata a systémem eshopu potvrzena, zákazník je také vyzván k úhradě ceny objednaného
zboží s důrazem na to, aby hmotnost objednaného masa byla požadována jako minimální, které zákazník
potřebuje.
Je obvyklé, že je hmotnost je vždy upravená a tato změna je řešena dofakturováním vyšší hmotnosti a
úhradou částky, která je vyšší nebo vystavením dobropisu a vrácením přeplatku na účet kupujícího.


IV.
Podmínky splnění objednávky

1. Podmínkou pro splnění elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů uvedených v
objednávkovém formuláři, její následné odeslání elektronickou cestou a potvrzení jejího splnění ze
strany dodavatele.
2. Kupní smlouva je uzavřena po té co jsou splněny výše uvedené podmínky.
3. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně
nezaplatil závazně odebrané zboží.
4. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající na skladě. V
takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží nebo jiný termín dodání,
ev. odstoupit.
5. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí a udání důvodu do doby,
kdy produkt nebyl vyroben a připraven k distribuci.
6. Minimální cena objednávky je systémově nastavena a je zřejmá při nákupu produktu.


V.
Způsoby dopravy

Způsoby dopravy a vhodnost jednotlivých způsobů dopravy se určuje podle konkrétních podmínek, možností a
požadavků. U jednotlivých produktů je způsob dopravy zpravidla jednoznačně určen, pokud je více možností
dopravy, potom je možnost jejich výběru.
Vlastní druhy dopravy - způsoby dodání:
Základní pojem je ODBĚRNÉ MÍSTO, což je dodavatelem určené místo, kde dochází k předání objednaného
produktu (produktů) zákazníkům.
Odběrná místa jsou buď:
1. Pohyblivá (mobilní) odběrná místa a jsou zpravidla na trasách obvyklého rozvozu zboží dodavatele.
Detailní určení místa je zpřesňováno ze strany firmy Gurmánský servis se zákazníkem ve dnech před
plánovaným dodáním. V den dodání se zejména čas domlouvá - dolaďuje mezi zákazníkem a řidičem.
2. Dodací adresa - to je bydliště zákazníka nebo sídlo firmy, pokud je zákazníkem firma nebo pokud v této
firmě zákazník pracuje.
3. Pevná odběrná místa, kterými jsou zpravidla provozovny dodavatele.
Ve všech případech je nutná komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem, zpravidla telefonická. Jejím
cílem je zpřesnit podmínky dodání. To provádí dispečer dopravy obvykle den předem nebo řidič včas v den
dodání. Každé dodání je individuálním řešení. Telefonní číslo na zákazníka je uvedeno v systému objednávek.
Doba - den a čas se u každého odběrného místa určuje samostatně.
Ostatní druhy dopravy - způsoby dodání:
Eshop využívá externí druhy dopravy dostupné na trhu. Cena se řídí výši sjednané a dohodnuté dopravy se
zákazníkem.
Podrobně k rozvozu zboží
a/ Rozvoz chladírenskou jednotkou dodavatele na dohodnuté odběrné místo (pohyblivé, mobilní, adresa,
provozovna dodavatele)
■ rozvoz se uskutečňuje v pracovní dny (převážně v pátek, v některých případech je
možno ve. čtvrtek)
■ CENA za dopravu je uvedena v objednávce, dále v ceníku dopravy v Dodacích a
platebních podmínkách
b/ Rozvoz na pevná odběrná místa - zboží je zavezeno do provozovny - prodejny dodavatele.
c/ Individuální rozvoz se uskutečňuje v případě, kdy dojde o podmínkách jejího uskutečnění k dohodě mezi
dodavatelem a zákazníkem.

VII.
Cena za dopravu a obaly

Cena dopravy se odvíjí dále od výše ceny nákupu
1. Přehled cen
rozvoz na odběrné místo
bez rozlišení hodnoty objednávky
cena za rozvoz 100 vč dph
2. Doprava - individuální rozvoz na konkrétní adresu
○ cena za 1 km 10 Kč při použití osobního auta, při použití jiného typu vozidla se sjednává
individuálně, popřípadě se zohledňují další náklady jako je použití v závislosti na charakteru
dopravy.
Cena za obaly
se stanovuje na základě jejich skutečné spotřeby, to znamená nutného množství obalů potřebného objemu.
Cena za obal je individuální. Cena za obal se dopočítává v den expedice s ohledem na skutečnou spotřebu
obalů.


VIII.
Podmínky dodání

1. Obvyklá doba dodání konkrétních produktů je uvedena u každého produktu.
2. Požadovaný termín dodání je platný po jeho potvrzení.
3. Termín dodání potvrzuje dodavatel telefonicky nebo e-mailem.

IX.
Platební podmínky:

Platba za dodané produkty a související služby se uskutečňuje ve 2 krocích:
A/ Úhrada při objednání produktu
1. Úhradou částky vyjádřené na dokladu o obdržení objednávky a jejím potvrzení ve výši 100% z celkové
částky:
○ úhrada se uskutečňuje na účet dodavatele (je uvedeno na dokladu viz výše)
■ bankou
■ platební kartou
○ výjimečně je možné dohodnout se na platbě hotově při předání produktů
■ uplatňuje se především u stálých zákazníků
B/ Úhrada při předání produktu na odběrném místa - adrese
2. Úhradou faktury - dokladu ve výši doplatku, vznikne-li
○ hotově při předání předmětu zakázky
○ platba kartou

X.
Platební nástroje

1. Platba hotově při předání produkt
2. Platba prostřednictvím běžného účtu za využití:
○ internetového bankovnictví
○ kartou (Comgate)
○ složením peněz na účet
3. Platební systém GoPay.
4. Platba kartou při předání zboží

XI.
Storno - zrušení objednávky - storno poplatek


● Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku jen do doby potvrzení objednávky
dodavatelem.
● Zrušení objednávky je po jejím potvrzení možné jen po předchozí dohodě mezi dodavatelem a
zákazníkem a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
● V závislosti na stavu přípravy objednávky je účtován storno poplatek, který je dodavatel oprávněn
strhnout ze zálohy.

XII.
Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran se ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského
zákoníku)
Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkty při převzetí nemá vady, zejména že má vlastnosti, které si
strany ujednaly, resp. jsou deklarovány v nabídce uvedené na www.gurmanservis.cz., že se hodí k účelu, který
je popisován, odpovídá množství, míře, hmotnosti a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu doby, která je uvedena na www.gurmanservis.cz nebo na dodacím dokladu, má
se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytla.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na info@gurmanservis.cz. Uplatnění reklamace je
možné akceptovat v případě, že kupující dodržel podmínky pro uchování produktu.

Aktualizováno
V Pardubicích dne 07/07. 2024