Připevnění selete - na grilovací jehlu

Připevnění selete - na grilovací jehlu

 

Sele na gril - dobré rady 

Při připevňováni selete - prasete na tyč - jehlu grilu:

 • POZOR sele se v  průběhu grilování mění
  • mění svoji velikost, zmenšuje se a tak i připevněni musí byť důkladné
  • okrajováním selete se měni jeho pevnost a je-li špatne připevněno může v průběhu okrajování se na jehle přestat otáčet

Co je třeba k připevnění selete na jehlu?

 • Sele napíchneme tak, že tyč vsadíme a protáhneme řitním otvorem směrem k hlavě selete.
 • Dále tyč protáhneme zevnitř tlamou. 
 • Oba vstupy /výstupy/ do a ze selete jsou velmi pevné.
 • Sele je však třeba připevnit na více bodech. To uděláme tak, že tyč připevníme k páteři
 • Tyč probíhá docela blízko kolem páteře. 

 • K připevnění teče k páteři používám drát (musí být tuhý, aby sloužil jako bodec a bylo možné jím propíchnout sele v místech kolem páteře). Používám černý drát o síle 1,4 mm. Je dostatečně tuhý, aby se při vpichu neohýbal a zároveň je dobrý pro práci.
 • Propíchneme drátem sele z venku z obou stran jedním kusem drátu. Z druhé strany, uvnitř selete vyleze drát, který spojíme svázáním, přičemž jím připevníme sele k tyči, která probíhá kolem páteře selete.

 • Sele na jehle dostatečně drží, ale pořád se může na tyči točit. Proto je třeba jej stabilizovat tím, že jej připevníme pomocí obvykle dvou odnímatelných a stavitelných bodce.
 • Tyto bodce zamezují točení selete na jehle.
 • Nyní zbývají nohy, které by, bez připevnění, při točení, "plandaly"  Proto jejich připevnění přitažením k jehle zamezuji jejich nekontrolovatelnému pohybu.

Uříznutí hlavy a nožek selete