Fermentace

Fermentaci je převážně anaerobní proces (bez přítomnosti kyslíku), kdy mikroorganismy způsobují transformace organických látek. Nastává prudký rozvoj mikroorganismů, které vytvoří (obvykle kyselé) prostředí. To chránící potravu před mikrobiálním hnitím a kontaminací toxiny.