Banket - charakteristika

Charakteristika banketu:

  1. Průběh hostiny se řídí předem stanoveným programem (protokolem).
  2. Podává se předem dohodnuté menu, jednotné pro všechny hosty, výjimkou jsou pouze nemocní a malé děti.
  3. Hosté sedí u společné tabule podle zasedacího pořádku.
  4. Pokrmy se z kuchyně expedují na společných mísách a překládají zleva na předem založené talíře.
  5. Obsluhující mají společné nástupy a odchody.
  6. Na začátku nebo během hostiny se pronášejí slavnostní přípitky.
  7. Doba konání je v poledne nebo večer (oběd nebo večeře)

Zdroj informací: Učebnice od autora Gustava Salače, schválená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, také Ministerstvem hospodářských, v oboru případech jako učebnice pro střední školy a střední odborná učiliště.