Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky firmy Gurmánský servis s.r.o.

Dodavatel:

Gurmánský servis s.r.o.

IČO: 064 25 194

DIČ: CZ06425194

Číslo účtu:

 • 2401303415/2010
 • IBAN CZ4120100000002401303415
 • SWUFT/BIC: FIOBZCPPXXX   

Korespondenční adresa:

Smilova 431, Zelené Předměstí,

53002 Pardubice

I.

Seznam zboží a služeb na webu GURMAN SERVIS (www.gurmanservis.cz) je katalogem dodávaného zboží a služeb.

II.

Zvláštnosti objednávání a dodání zboží a služeb na webu www.gurmanservis.cz:

 • dodací a platební podmínky se mohou lišit v závislosti na konkrétních produktech
 • objednávky mohou být zpřesňováné na základě požadavků zákazníka a konkrétních možností dodání zboží a služeb
 • dodavatel zboží a služeb nezaručuje okamžitou dostupnost zboží a služeb v sortimentu (sezónnost) a přesnost dodání v množství (například při dodání masa na váhu)
 • s ohledem na specifiku zboží se výsledná objednávka může lišit od prvotní objednávky
 • VEŠKERÉ ÚPRAVY OBJEDNÁVKY JSOU PROJEDNÁVÁNY S POPTÁVAJÍCÍM A UPRAVOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEHO SOUHLASU
 • Objednávka se uskutečňuje prostřednictvím webové stránky www.gurmanservis.cz na podstránkách produktů.

III.

Průběh objednávání

Varianta A - jednoduchá objednávka, není nutné zpřesnění množství, dopravy. 

Postup

 1. Kontrola realizovatelnosti objednávky ze strany dodavatele.
 2. Potvrzení objednávky, potvrzení splnitelnosti objednávky.
 3. Vydání a zaslání dokladu pro zaplacení zálohy zákazníkem
  • tím jsou informace uvedené na dokladu potvrzující přijetí objednávky 

Varianta B - objednávka vyžadující zpřesnění a dohodu s kupujícím při úpravě jejího obsahu

Postup

 1. Kontrola realizovatelnosti objednávky ze strany dodavatele, zjištění odlišností od možností realizace.  
 2. Projednání obsahu objednávky a návrh změn objednávky s potenciálním odběratelem  a schválení změn ev. odstoupení od objednávky.
 3. Potvrzení objednávky, vydání a zaslání potvrzení o splnitelnosti objednávky se změnami jejího obsahu.
 4. Vydání a zaslání dokladu pro zaplacení zálohy zákazníkem
  • tím jsou informace uvedené na dokladu potvrzující přijetí objednávky 

IV.

Podmínky splnění objednávky

 1. Podmínkou pro splnění elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři, její následné odeslání elektronickou cestou a potvrzení jejího splnění ze strany dodavatele.
 2. Kupní smlouva je uzavřena po té co jsou splněny výše uvedené podmínky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně odebrané zboží.
 4. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající na skladě. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží nebo jiný termín dodání, ev. odstoupit.
 5. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí a udání důvodu do doby, kdy produkt nebyl vyroben a připraven k distribuci.
 6. Minimální cena objednávky je 1200,- Kč vč. dph.

V.

Zaměření prodeje

Zaměření prodeje vyjadřuje účel nákupu z hlediska zákazníka. Rozlišujeme  prodej za účelem nákupu produktů:

 1. Pro letní grilování a použití produktů pro různé hostiny zejména v domácích  podmínkách a grilování pro firmy..
 2. Zajištění sortimentu surovin a jídel pro zabezpečení organizování a provádění a občerstvení na akcích.
 3. Prodej masa pro domácí vaření a domácí uzení masa, výrobu uzenin.
 4. Použití produktů - výrobků z masa jako dárků.

Zaměření prodeje má vliv na způsoby dopravy a cenu za dopravu.

VI.

Způsoby dopravy

Způsoby dopravy a vhodnost jednotlivých způsobů dopravy se určuje podle konkrétních podmínek, možností a požadavků. U jednotlivých produktů je způsob dopravy zpravidla jednoznačně určen, pokud je více možností dopravy, potom je možnost jejich výběru.

Vlastní druhy dopravy - způsoby dodání:

Základní pojem je ODBĚRNÉ MÍSTO, což  je dodavatelem určené místo, kde dochází k předání objednaného produktu (produktů) zákazníkům.

Odběrná místa jsou buď:

 1. Pohyblivá (mobilní) odběrná místa a jsou zpravidla na trasách obvyklého rozvozu zboží dodavatele. Detailní určení místa je zpřesňováno ze strany firmy Gurmánský servis se zákazníkem ve dnech před plánovaným dodáním. V den dodání se zejména čas domlouvá - dolaďuje mezi zákazníkem a řidičem.
 2. Pevná odběrná místa, kterými jsou zpravidla provozovny dodavatele.  Ve všech případech je nutná komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem, zpravidla telefonická. Jejím cílem je zpřesnit podmínky dodání. To provádí dispečer dopravy obvykle den předem nebo řidič včas v den dodání. Každé dodání je individuálním řešení. Telefonní číslo na zákazníka je uvedeno v systému objednávek.

Doba - den a čas se u každého odběrného místa určuje samostatně. 

Ostatní druhy dopravy - způsoby dodání:

Eshop využívá externí druhy dopravy dostupné na trhu. Cena se řídí výši sjednané a dohodnuté dopravy se zákazníkem.

Podrobně k rozvozu zboží

a/ Rozvoz chladírenskou jednotkou dodavatele na dohodnuté odběrné místo (pohyblivé, mobilní, adresa, provozovna dodavatele)

 • rozvoz se uskutečňuje v pracovní dny (převážně v pátek, v některých případech je možno ve. čtvrtek) 
 • CENA za dopravu je uvedena v objednávce, dále v ceníku dopravy v Dodacích a platebních podmínkách

b/ Rozvoz na pevná odběrná místa - zboží je zavezeno do provozovny - prodejny dodavatele.

c/ Individuální rozvoz se uskutečňuje v případě, kdy dojde o podmínkách jejího uskutečnění k dohodě mezi dodavatelem a zákazníkem.

VII.

Cena za dopravu a obaly

Cena dopravy se odvíjí dále od výše ceny nákupu

 1. Přehled cen

rozvoz na odběrné místo

bez rozlišení hodnoty objednávky

cena za rozvoz

100 vč dph

Minimální cena objednávky je 1200 Kč vč. dph.

 1. Doprava - individuální rozvoz na konkrétní adresu

  • cena za 1 km 8 Kč při použití osobního auta, při použití jiného typu vozidla se sjednává individuálně, popřípadě se zohledňují další náklady jako je použití přívěsného vozíku.

Cena za obaly

se stanovuje na základě jejich skutečné spotřeby, to znamená nutného množství obalů potřebného objemu.

Cena za obal je individuální. Cena za obal se dopočítává v den expedice s ohledem na skutečnou spotřebu obalů.

VIII.

Podmínky dodání

 1. Obvyklá doba dodání konkrétních produktů je uvedena u každého produktu.
 2. Požadovaný termín dodání je platný po jeho potvrzení.
 3. Termín dodání potvrzuje dodavatel telefonicky nebo e-mailem.

IX.

Platební podmínky:

Platba za dodané produkty a související služby se uskutečňuje ve 2 krocích:

A/ Úhrada při objednání produktu na odběrné místo 1. krok

 1. Úhradou částky vyjádřené na dokladu o obdržení objednávky a jejím potvrzení ve výši 50% z celkové částky:
  • úhrada se uskutečňuje na účet dodavatele (je uvedeno na dokladu viz výše)
  • výjimečně je možné dohodnout se na platbě hotově při předání produktů
   • uplatňuje se především u stálých zákazníků

B/ Úhrada při přepravě produktu na odběrné místo 2. krok

 1. Úhradou faktury - dokladu ve výši 50% (zbytek ceny)
  • hotově při předání předmětu zakázky
  • po dohodě je možné uhradit fakturou na účet, vždy však před předáním předmětu dodávky
  • platba kartou

X.

Platební nástroje

 1. Platba hotově při předání produkt
 2. Zálohová platba prostřednictvím běžného účtu za využití: 
  • internetového bankovnictví
  • složením peněz na účet
 3. Platební systém GoPay.
 4. Platba kartou při předání zboží 

XI.

Elektronická evidence tržeb (EET) zrušeno od 1/1/2023

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • týká se plateb hotovostních

XII.

Storno - zrušení objednávky - storno poplatek

 • Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku jen do doby potvrzení objednávky dodavatelem.
 • Zrušení objednávky je po jejím potvrzení možné jen po předchozí dohodě mezi dodavatelem a zákazníkem a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
 • V závislosti na stavu přípravy objednávky je účtován storno poplatek, který je dodavatel oprávněn strhnout ze zálohy. 

XIII. 

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran se ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkty při převzetí nemá vady, zejména že má vlastnosti, které si strany ujednaly, resp. jsou deklarovány v nabídce uvedené na www.gurmanservis.cz., že se hodí k účelu, který je popisován, odpovídá množství, míře, hmotnosti a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu doby, která je uvedena na www.gurmanservis.cz nebo na dodacím dokladu, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytla.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na info@gurmanservis.cz. Uplatnění reklamace je možné akceptovat v případě, že kupující dodržel podmínky pro uchování produktu.

Aktualizováno

V Pardubicích dne 1.1. 2023